×

Villkor

Villkor för "Byta till Kiwi!" erbjudandet

Erbjudandet gäller för de företag som har ett befintlig redovisningsbyrå i Sverige och gäller de första 50 företag som byter till Kiwi Redovisning & Konsult AB. Företaget får inte ha en direkt eller indirekt personligt koppling till redovisningsbyrå som gör att priserna som faktureras inte anses som marknadsmässig.

Det som nyttjar erbjudandet måste ha en årskostad för redovisning som överstiger 10 000 kr/bokföringsår. 

Vid accept av prisförslag från Kiwi, ska övergång ske inom 3 kalendarmånader från när uppdragsbrevet skrivs under om inte annars överenskommen.

Vid överenskommelse till fastpris, accepterar kunden att merkostnader kan tillkommer om underlag lämnas inte till Kiwi inom den överenskommen tidsplan, eller i hyfsat ordning, som parterna är överens om.

Omkostnader som tillkommer ingår inte i prisförslaget. Dessa kan inkludera, men är inte begränsat till: Licenskostnader för bokföringsprogram, resekostnader för möte med kunden som kunden har beställt, material till uppdraget som är särskilt till kunden. 

Vid övergång av en koncern, angivet rabbater gäller hela koncernen.

I det fall Kiwi kan inte tillgodose kunden med ett sänkt redovisningskostnad av minst 10%, åtar Kiwi ansvaret att återkoppla till beställaren inom 10 arbetsdagar med bekräftelse att Kiwi inte kan erbjuda den utlovade besparing samt begära att kunden återkopplar med vilken av de företag som det önskas presentkort ifrån. 

Vid förfrågan om mer än ett företag, gäller ett presentkort för samtliga bolag i förfrågan. Detta gäller även om bolag med samma verklig huvudman ställer en förfrågan per företag.

 

 

 

 
Help me with my numbers »