×

Vår arbetsprocess

Vi strävar efter att jobba så digitalt som möjligt inom lagens gränser så om ni vill gärna också vara så digitalt som det går hjälper vi gärna till.

Någonting vi tycker är viktigt är tydliga riktlinjer över när underlag lämnas in och när ni kan förvänta er svar från oss. Detta gäller både löpande tjänster såväl årstjänster som t.ex årsredovisning och deklaration till bolaget.

Till exempel, då ert bolag har tydliga deklarationstider gällande moms och arbetsgivaredeklarationer sätter vi oftast en tidsplan som gör att vi begär in alla underlag 7 dagar efter månaden eller kvartalets slut. Detta ger oss tid för att bearbeta allt, återkoppla med eventuella kompletteringar och sen komplettera bokföringen, redo för deklaration minst 7 dagar innan sista dag man får deklarera. Detta ger er tid att ordna eventuella betalningar, se över utfallet och diskutera med oss innan deklarationen lämnas. Naturligtvis kan inlämningsschema anpassas utifrån er situation.

Vi föredrar att ha deklarationsbehörighet till Skatteverket för lättare och mer effektiv hantering av deklarationer mot myndigheterna, men vi aldrig deklarera utan er uttryckligt godkännande. Utöver detta uppskattas tittbehörighet till banken för att lätta komma åt betalningsinformation så vi slipper fråga er om eventuella kompletteringsunderlag.

Tillbaka

 
Hjälp mig med siffror »